Ús i consum

Què fa que un bé vital es pugui posseir i vendre?

Paraules clau:

  • Puresa
  • Estructures
  • Interessos
  • Poder
  • Necessitats

Projecte a l’aula

Projecte interdisciplinar de les àrees de Ed. Visual i Plàstica i Ciències de la Naturalesa amb alumnes de 3r ESO (dos grups de 30 alumnes)

Objectius: Reflexionar sobre el cost de l’aigua (econòmic i ecològic) i el seu consum, i la repercussió de l’aigua en la seva vida diària. Prendre consciència de la importància vital de l’aigua.

Punt de partida:

Sessió 1: Aula de Ciències. Agrupació de l’aula en grups de treball de manera aleatòria, i proposta de relacionar conceptes amb diferents entorns: “l’aigua i jo”, “l’aigua i la família”, l’aigua i el meu barri”, “l’aigua i la meva ciutat”, l’aigua i el meu país”, “l’aigua i el món”.

Amb les paraules que cada grup va escriure en post-it es va crear un mural.

Sessió 2: Aula d’Ed. Visual i Plàstica.

Dictat gràfic amb les paraules que ells van proposar. En pocs segons havien de dibuixar amb trets simples el que els suggeria la paraula.

Un cop acabada l’activitat, vam col·locar tots els dibuixos junts i vam comentar els trets comuns que es repetien, els aspectes diferents que havien sorgit amb el mateix mot, i vam decidir triar els dibuixos més significatius per ampliar-los a una mida molt més gran (a dinA4) i veure quin efecte feia un esbós a diferent escala, i relacionant-los amb els dibuixos del costat.

Aquest dibuixos ensamblats l’un amb l’altre com en una xarxa formaran un gran mural, part de l’ambientació de la festa de Carnaval del centre que aquest any té com a tema central l’aigua.

Sessió 3: Els alumnes van haver de buscar poemes, cançons, fotos, dibuixos… amb el tema de l’aigua, individualment. Van fer un recull col·lectiu que també s’utilitzarà a l’ambientació de les activitats del Carnestoltes.

Es proposa als alumnes pensar en un gest poètic (concepte que entenen bé ja que han vist recentment un vídeo preparatori de la visita al MACBA amb el lema “Entre el documental i el gest poètic”): llençar una moneda a un lloc amb aigua i formular un desig. Grups de dos o tres alumnes. Han de gravar un vídeo amb aquesta acció.

Sessió 4: Els alumnes han escoltat una cançó de Macaco “Mensajes de agua” (que alguns d’ells van proposar i que alguns treballaran des de l’assignatura de Música).

Amb el grup de currículum diversificat es va treballar subratllant les paraules amb més significat per a ells i servirà també per la decoració de Carnaval.

El projecte continuarà visionant els diferents vídeos. Se’ls farà reflexionar sobre la relació de tot els que han fet amb les diferents àrees (plàstica, musical, audiovisual, ciències, economia, socials, ètica, cultura i tradicions…)

Es farà que relacionin els diversos llocs que han triat per “demanar un desig” i els connectin amb el cicle de l’aigua, el recorregut per la xarxa de subministrament a la ciutat, consum propi, etc.

Una de les activitats de la jornada de Carnestoltes serà un concurs sobre la lectura d’un conte sobre l’aigua. El conte es penjarà per pàgines a un espai de l’institut on els alumnes hauran d’anar per realitzar l’activitat, després d’una explicació a l’aula.

Aquesta activitat la prepararà i dinamitzarà un grup d’alumnes de 3r d’ESO, dirigit a tot el nivell de 1r d’ESO.

Es proposa una visita a Roca Gallery amb un taller de disseny de sanitaris (tema que a tots els grups ha interessat en tot el procés).

S’anirà veient quina plasmació artística volen realitzar, paral·lelament a una investigació científica.

2a Activitat (Pendent de cercar connexions amb l’anterior)

  1. Visionat de la presentació d’una selecció d’obres d’artistes (la majoria d’ells, contemporanis) per tal que els alumnes vegin diversos enfocaments i disciplines artístiques amb les quals es pot treballar un mateix tema: l’aigua.

 

2. Text introductori de l’activitat.

 

3. Descripció de la proposta d’activitat.

 

 

Anuncis