Tlàloc

Nom del grup

Tlàloc

Tema

El tema al voltant del que treballarem en aquest grup és la vinculació entre l’ expressivitat i el cicle de l’ aigua.

Presentació

Prenent com eix principal el cicle de l’aigua desenvoluparem una sèrie d’activitats d’àmbits tan diversos com la música, plàstica, ciències socials, geografia, història, ciències de la naturalesa, llengua, religió i tecnologia per articular una narració digital en la que participaran alumnes, ordinadors i petits robots dissenyats construïts i programats per l’alumnat que ens presentaran el cicle de l’aigua d’una forma diferent.

Nom del projecteEl viatge de Tlàloc

Alumnat: 3º i 4º ESO

Duració: un trimestre

Paraules Clau

 • Aigua
 • Cicle
 • Narració
 • Scratch
 • Col.laboratiu (?)

Àmbits de coneixements

 • Arts plàstiques
 • Música
 • Ciències socials, geografia i història
 • Ciències de la naturalesa
 • Llegua
 • Religió
 • Tecnologia
 • Informàtica

Metodologia

 • Aprenentatge basat en problemes (APB)
 • Treball col.laboratiu
 • Avaluació per competències

El desenvolupament del projecte es dividirà en dos fases.

 • Fase input: Es tracta d’aportar, refrescar i ampliar els continguts curriculars de les diverses àrees que n’intervenen, es presenten les línies metodològiques i les eines necessàries per a treballar de forma pràctica.
 • Fase output: En aquestes sessions els alumnes treballaran en les seves narracions

Cada grup es farà càrrec d’una fase del cicle. El repte es posar en escena de la forma més atractiva la seva part i tenir en compte la interacció que tindrà amb la resta dels grups (altres fases)

Sessions

Fase input

Sessió 1

Configuració dels grups de treball.

Activitat tipus mushmallow challenge

Sessió 2

Fonaments teòrics

El cicle de l’aigua

Mitologia en les antigues cultures (aigua i mites)

La música i el aigua

Sessió 3

Creació d’històries digitals

Programem amb l’scratch (guia d’inici ràpid)

Controlem un robot

Fase output

Sessió 4

Escrivim el guió de la història

Activitat per a posar en comú totes les aportacions i trobar vincles per a crear la història completa del cicle de l’aigua (tot el grup)

Sessió 5

Definició dels personatges

Activitat plàstica

Disseny dels personatges

Sessió 6

Desenvolupament de la història

Sessió 7

Desenvolupament de la història

Presentació del projecte

El viatge de Tlàloc

Anuncis