Desmesura

Possibles noms del grup

Podrien ser paraules significatives del nostre tema:

 • Condensated cube (podem manllevar el terme a Haacke, tot i que no lliga gaire amb el nostre tema)
 • Metre cúbic
 • També ens podem dir directament Aigua virtual
 • Mesura

 


 

Temàtica àmplia

 • La idea de magnitud: amb freqüència parlem i sentim a parlar de quantitats que no acabem de comprendre, per grans o per petites, no som capaços de visualitzar-les, de comparar-les amb magnituds conegudes i es converteixen en xifres sense estèrils, sense sentit.
 • Aigua virtual necessària per a fer qualsevol producte.
 • Representació de l’aigua.

 


 

Paraules clau

 • magnitud
 • mesura
 • aigua virtual
 • procés
 • cadena productiva

 


 

Tema de recerca

Parteix de dos conceptes: per un costat el concepte de magnitud en relació a l’aigua i per l’altre el concepte d’aigua virtual, terme que defineix la quantitat d’aigua necessària per produir qualsevol producte. Els dos termes són relacionables perquè per calcular l’aigua virtual necessitem treballar amb quantitats i percentatges. Però el que ens interessa més d’aquests dos conceptes és com podem ser capaços de visualitzar i tenir consciència i, al cap i a la fi de comprendre, el què representa una certa quantitat d’aigua o, encara més difícil, el que representa la quantitat d’aigua que, al llarg d’un procés i d’un període de temps, ha estat necessària per produir quelcom. La nostra recerca per tant, no és una recerca encaminada únicament a buscar i relacionar informació, és una recerca encaminada a experimentar i buscar recursos que facin comunicables i fàcilment comprensibles els dos conceptes exposats.

Preguntes de les que partim:
Què és l’aigua virtual? Com es calcula?
Hi ha molta diferència entre l’aigua que conté un producte i la que ha estat necessària per produir-lo?
Com podem prendre consciència de les quantitats d’aigua que no veiem però que han estat necessàries per a fer alguna cosa?
Com podem donar significat a la mesura?
Com fem comunicable una quantitat, un volum?


 

Àmbits de coneixement

Ecologia, enginyeria, matemàtiques, arts visuals i audiovisuals


 

Proposta general de treball a l’aula

Aquí teniu les primeres idees de les propostes de treball a l’aula que s’han d’especificar segons cada centre.


Projectes relacionats

 

AIGUA VIRTUAL

Sobre aigua virtual: www.virtualwater.eu

virtual_water.jpg
virtaul_water-Treehugger-pork.jpg

 

virtual_water_comparisons_body.jpg
virtual-water3.jpg

 

waterusegoodmag.jpg
virtual_water_Daily Diet.png
water-in-water-out_2.jpg

 


MESURA

Un vídeo simpàtic sobre la noció de magnitud: www.youtube.com/watch?v=AmFMJC45f1Q


 

OBRES

 

Daniel Canogar

Contraposa el cos amb l’aigua i amb els fluxos d’aigua. Crec que és una bona manera de fer-nos directament partíceps d’allò que li fem fer a l’aigua. També pots ajudar-nos a pensar sobre la quantitat ja que al contraposar els volums d’aigua amb el cos aquesta idea arriba molt més. Ell també la fa visible a través del moviment i dels circuits d’aigua.

canog.jpg

 

vortices.jpg
daniel_canogar__v__rtices_y_traves__as_3981_342x256.jpg
Vortices-Daniel-Canogar.jpg
daniel _canogar.jpg

Vórtices: http://www.danielcanogar.com/ficha.php?year=2011&proyecto=06_vortices&lang=es
Caudal: http://www.danielcanogar.com/ficha.php?year=2011&proyecto=07_caudal&lang=es
Tajo: http://www.danielcanogar.com/ficha.php?year=2011&proyecto=08_tajo&lang=es&foto=0


 

Francis Alys. Watercolor, 2010

http://www.francisalys.com/public/watercolor.html


Sugimoto. Seascapes

És una sèrie de tots els mars del món. La mesura de la fotografia i la mesura real.
Quanta aigua hi ha en aquesta fotografia?

external image 3NcvHV15u2mhLDQSr2Ji_EFE2OwvFktONK_VKJWyz13mguU2ot0SK2fwfhsAovMukXfrerlfiYVO8Vbzw9mbpQJ-jW2AJqOyEilHo5xZ1bQlf9keRw0A

 

Ceal Floyer, Half full, 1999.
external image V9o-F0f8Texy2OLVcuY_aRedeQ1J3sZa6RLl31ri-rjj9PkkBEPvLbQfuAHrIDjNaEHxOS-HlNukGPY3SMiqhm4JM5RkqmVAJYARata0f8uJfKjvY88u

 

Daniel Jacoby, 2010

Un Toblerone de exactamente 50g y 491 Toblerones de aproximadamente 50g.
http://www.saveaspublications.net/catalogue/Toblerone/images/Toblerone.pdf


 

Fermin Jimenez Landa 2006

Entornos próximos.
http://ferminjimenezlanda.blogspot.com.es/2009/08/entornos-proximos-artium-2006.html

Anuncis