Cristal·lització

Presentació del projecte

 Nom: Cristalls de sal

Tema: La formació d’estalactites i estalagmites

Participants: Olga de la Morena (Institut Can Peixauet)

Paraules Clau: cristalls, precipitat, sal, estalactita, estalagmita

Àmbits de coneixement: química, física, geologia, biologia, arts visuals

Projectes relacionats:

Resum del projecte

Construcció d’una maqueta per simular el procés de formació d’estalactites i estalagmites.

Desenvolupament del projecte

1. Construcció de la cova

2. Formació de les estalactites i estalagmites

3. Observació dels cristalls de sal a la lupa i microscopi

 

1. Construcció de la cova

 Material

– Paper de diari

– Cola

– Capsa de cartró

– Safata de laboratori

– Taula de fusta

– Pintura de color marró i verd

– Vernís

 Muntatge

S’enganxa la capsa de cartró a la taula que farà de base. La capsa s’ha de posar amb l’obertura en un lateral. En l’interior es posa la safata de laboratori. L’exterior i l’interior es cobreix amb paper maixé, simulant una estructura rocosa. Un cop acabat es pinta i es posa el vernís.

EPSON DSC picture

2. Formació d’estalactites i estalagmites

 Material

– Aigua

– Sal de cuina

– Cordill de cotó

– Cargols

– Fogonet de laboratori

– 3 gots de precipitats

Muntatge

S’emplenen els gots de precipitat amb aigua i es posen al fogonet, quan estigui calenta s’afegeix la sal i es remena. Es continua afegint sal fins que no es dissol i forma un precipitat al fons del got. Dos dels gots es col·loquen, un a cada costat de la maqueta i s’introdueixen els extrem del cordill, on s’han lligat els cargols, perquè evitar que suri. El tercer got s’aboca a la safata de laboratori incorporada en la maqueta. Prèviament, s’ha de perforar la maqueta de la cova per introduir els cordills formant una xarxa. Els extrems d’aquest cordills, són els que es posen dintre dels gots de precipitats amb la solució saturada de sal.

El concepte

L’aigua, per capil·laritat, mullarà la corda i se’n aportarà la sal amb ella, en el seu recorregut l’aigua s’evaporarà però la sal no, i formarà petites gotes que en acumular-se generaran una columna de precipitat (estalactita i/o estalagmita).

EPSON DSC picture

3. Observació dels cristalls de sal amb la lupa i el microscopi

Material

– Portaobjectes.

– Esquitxos de la solució saturada de sal.

– Microscopi òptic.

– Lupa binocular.

Observació

Sobre una porta, esquitxem amb aigua saturada de sal (la mateixa que fem servir per la formació de les estalactites / estalagmites) i deixem que s’evapori. Ho observem amb la lupa binocular i el microscopi òptic. Si teniu el Motic, podeu fer fotos.

Tot i que no s’ha format el precipitat de sal al interior de la cova, simulant les estalactites i estalagmites, sí que s’ha produït dins el got de precipitats i a la safata de laboratori que vam emplenar amb solució salina.

EPSON DSC picture

Vull agrair l’ajuda dels alumnes de l’USEE en la construcció de la maqueta de la cova.

Anuncis