Cert o fals?

Presentació del grup


Nom del grup: Cert o fals?
Membres del grup: Tono Lázaro, Marta Ros, Sheila Hernández
Tema: Experiments per desmitificar o corroborar creences sobre l’aigua
Paraules clau: experiment, creença, rumor, mite, trencar, reafirmar, ritual
Desenvolupament de la idea: A través de la realització i de la vivència d’experiències, confirmarem o refutarem algunes creences, mites i rumors sobre les propietats i usos de l’aigua i n’aprendrem d’altres. També volem veure si alguns mites i llegendes relacionats amb l’aigua tenen alguna base científica.
Àmbits: Matemàtiques, biologia, física, química, música, religió, tecnologia, art…
Possibles projectes: L’aigua engreixa? Es pot rentar sense aigua? Es pot fer música amb aigua? Es pot caminar damunt les aigües? Va ser possible la separació de les aigües del Mar Roig? …..

Projecte: l’harmònica de vidre


 • Material necessari:
  • ampolles de vidre
  • baquetes
  • hidrocoloïdes
  • diapasó
  • aigua
  • oli
  • cava
 • Objectius:
  • Construir una harmònica de cristall usant material reciclat.
  • Reconèixer els sons de l’escala musical occidental (o bé les 7 notes bàsiques, o les 12 senceres que inclouen els sostinguts o bemolls).
  • Interpretar una cançó amb l’harmònica construïda.
  • Diferenciar els sons respecte a la quantitat del líquid a afegir i de l’espai buit que queda. Experimentar amb canvis de densitat, de recipient, d’altres variables.
 • Conceptes treballats:
  • harmònica de cristall
  • nota musical
  • escala musical
  • quantitat
  • densitat
  • volum
 • Procediments:
  • Utilització de material reutilitzable per a la elaboració de l’instrument musical (ampolles de vidre de forma i mida idèntiques).
  • Diferenciació dels diferents sons de l’escala musical en relació a la quantitat de líquid i la forma del recipient.
  • Ús de l’escolta activa per trobar les diferents notes de l’escala musical.
  • Comprovació de cada nota musical amb el suport d’un piano virtual, un piano real o un altre instrument (o amb el diapasó si s’escau).
  • Utilització de diferents líquids per comprovar si la nota musical és amb la mateixa quantitat de líquid o depèn del tipus que s’introdueix al recipient.
 • Procés:
  • Es tindran preparades unes ampolles de la mateixa mida: 8 ampolles per les 7 notes de l’escala més 1 (el do agut) o bé 12 (si s’inclouen els sostinguts o bemolls). Totes les ampolles tindran inscrites els noms de les notes de l’escala musical.
  • Es construirà l’instrument omplint les ampolles amb diferents quantitats d’aigua: es comença intentant aconseguir la nota ‘LA 440’ que ens ve donada pel diapasó, omplint poc a poc l’ampolla fins que aconseguim un so semblant, i es fa una marca a l’ampolla. Durant el procés es pot preguntar: “si afegim aigua, com serà el so obtingut, més agut o més greu?”.
  • En una altra ampolla, partint de la nota LA anteriorment trobada, es va afegint o traientaigua per aconseguir la següent nota desitjada tocant la nota corresponent delpiano virtualo de l’instrument corresponent.
  • Es procedeix així fins a aconseguir totes les notes.
  • S’interpreta usant les baquetes la cançó triada.
  • S’experimenta amb altres líquids: vi, oli, cava, suc… o afegint hidrocaloïdes per canviar la densitat del líquid.
  • Variacions: es poden modificar algunes variables i veure què passa:

– canviant la forma del recipient,
– canviant les dimensions del recipient (‘més eixatat’, ‘més estilitzat’…),
– canviant el gruix del vidre,
– canviant la temperatura del líquid.

Anuncis