Grups de treball

Edició 2012-2013

En les primeres sessions s’han format vuit equips que exploren l’aigua des de diferents perspectives i amb objectius diversos.

Cert o fals?

Mitjançant l’experimentació, el grup vol refutar o corroborar les creences relacionades amb l’aigua i esbrinar si els mites i les llegendes a l’entorn d’aquest element tenen una base científica.

Desmesura

L’aigua virtual és la que es fa servir per produir un producte o un servei. Aquest grup cerca recursos per sensibilitzar sobre aquest concepte, relacionant-lo amb el de magnitud.

La curiositat no té límits

El grup indaga la nostra relació amb l’aigua explorant els nostres records i les nostres experiències i les imatges que ens n’han pervingut per mitjà de les cançons o la literatura.

Ús i consum

L’equip vol fer prendre consciència de la repercussió de l’aigua en la vida diària reflexionant sobre el cost (econòmic i ecològic) i el consum.

Tlàloc

El projecte explica el cicle de l’aigua mitjançant activitats vinculades amb la música, la plàstica, les ciències socials, la llengua i la tecnologia.

Cristal·lització

Grup que, des de la física, la biologia, les arts visuals i plàstiques, treballa la cristal·lització de l’aigua.

L’inici de la vida en l’aigua

La vida comença en l’aigua i sense aigua no hi ha vida. Aquest equip vol investigar la importància del medi aquós per al desenvolupament dels primers éssers vius.

Plora que plou

D’on ve l’aigua de les llàgrimes? Quan plorem? Per què? Quanta aigua perdem en un plor? Aquest grup es planteja aquestes i altres preguntes, que poden passar per la plàstica, la llengua, les matemàtiques i les ciències socials, relacionades amb l’aigua que vessem quan sentim tristor, quan pelem cebes o quan sentim molta alegria.

Anuncis