Projectes 2013-2014. Desenvolupament tècnic i artístic de l’escenografia d’una obra de teatre

Centre:  Ins. Josep Mestres i Busquets. Viladecans

Professors: Neus Barranco Cosialls i Mamen Zaera García-Muro

Matèries: Tecnologia i Volum

Nivell escolar: Tecnologia: 2n ESO. Volum: 1r BTX

Nombre d’alumnes: ESO: 28 BTX: 14

La realització d’aquest projecte interdisciplinari es va realitzar a la primavera del 2014 a l’institut Josep Mestres i Busquets de Viladecans. En aquesta activitat hi havien un parell de matèries implicades de forma directe: Tecnologia (2n ESO) i Volum (1r Batxillerat) .

La proposta del projecte consistia en la realització de l’escenografia d’una obra de teatre musical representada pel grup de joves de l’Ateneu de les Arts de Viladecans. L’àmbit de col·laboració entre les dues àrees estava prevista durant l’escena de festa nocturna de l’obra.

Es pretenia realitzar l’escenografia i distribució de l’espai d’aquesta escena, així com la construcció de les llums portàtils que intervenen. Aquests llums contribuïen a entendre l’espai, emfatitzaven la tasca dels actors i esperàvem que creessin una imatge suggeridora en aquesta part de l’obra.

El pla de treball a seguir va estar dividit en dues parts que es van desenvolupar en paral·lel; per una banda la Tecnologia i per l’altre l’Escenografia des de la matèria de Volum. Finalment es va fer una sessió conjunta per a veure el procés de treball seguit i els resultats dels dos grups. Es va posar en comú una valoració grupal i es van plantejar canvis i millores.

Àmbit Artístic:

En aquest àmbit l’aportació dels alumnes de 1r de BTX per l’escena nocturna va ser el disseny, la construcció i la distribució dels elements escenogràfics. Tenint en compte aspectes com: les volumetries, el cromatisme, la circulació d’actors la transmissió d’idees a través d’elements plàstics i la coherència global entre tots els elements.

Els objectius que es van marcar són:

• La realització d’un projecte grupal interdisciplinari on s’impliquen diferents nivells educatius.

• L’adquisició de competències bàsiques com les tecnològiques, artístiques, de comunicació, recerca entre altres.

• La realització d’una escenografia i la seva distribució volumètrica i espacial.

• La Il·luminació d’una escena a partir del disseny i fabricació de fanals.

El procés de treball, de realització i ideació de l’escenografia va ser molt interessant ja que partia d’un encàrrec real fet als alumnes del centre, per part de Ateu de les Arts de Viladecans. Aquest punt d’inici ens va permetre connectar la tasca pedagògica de l’aula amb un projecte concret i amb activitats que afecten a la resta de la població. La responsable de l’obra és la Rosa Reverter i va venir al centre a fer-nos una presentació de l’obra Mamma Mia i de les necessitats dels seus actors.

Després de la seva visita, que va servir per ubicar-nos, vam fer la lectura de l’obra adaptada i la separació d’escenes. Vam apuntar les característiques imprescindibles per a cada una i vam començar una recerca d’informació. Tot això va anar a parar a una sessió on es van generar idees per grups de treball. Es van pon posar en comú i es va seleccionar la millor solució. Amb una proposta clara es va intentar fer la planificació del procés de treball, la construcció d’una maqueta i finalment la realització física a escala 1:1 de l’escenografia. El procés d’avaluació es va fer de dues maneres: per una banda l’autoavaluació de la feina personal de cada alumne i per l’altre l’avaluació conjunta de la sessió final.

Els problemes més recurrents amb els que ens vam trobar van ser els de passar de la ideació a la realització real, els canvis d’escales i els diferents sistemes constructius. La maqueta va ser de gran ajuda perquè poguessin fer-se una idea dels espais lliures i ocupats que quedaven a l’escenari, de les alçades i de la distribució general. Això va fer que el projecte es dilatés una mica més del previst. Els aspectes més positius van estar el poder compartir el projecte amb alumnes d’edats diferents, el treball grupal i la visió del conjunt un cop finalitzat.

Àmbit Tecnològic:

L’aportació dels alumnes de 2n de ESO en l’escenografia de la escena nocturna va ser el disseny i la construcció de punts de llum mòbils que ells anomenaven fanalets.

Partint de les bases de tot projecte tècnic, barem enfocar la feina encomanada basant-nos en el seguiment de les fases del procés tecnològic i a partir d’un requeriment tant senzill com el de: “com construiries un punt de llum mòbil amb un LED i un pressupost escàs?” els alumnes van iniciar-se redactant una memòria on desenvoluparen diferents idees que complien les especificacions demanades. Vam escollir les millors propostes sorgides de la redacció de les memòries i vam eliminar d’altres, no tant per no complir els requeriments demanats inicialment sinó per la poca probabilitat de duració, ja que l’obra es realitzarà al mes de juny. Un exemple clar d’aquesta situació, era el fanalet construït a partir d’endinsar un circuit amb un LED i una pila dins de globus de colors, vam rebutjar-lo degut a que un cop construït no creiem probable que el globus tingues aspecte d’acabat d’inflar dos mesos després. Altres propostes van ser desestimades tant per ser econòmicament inviables, per tenir un disseny poc adient per l’escenografia i d’altres per tenir formes i estructures impossibles de mantenir un circuit elèctric o simplement per ser visualment poc estètiques. Finalment vam decidir que els nostres fanalets els construiríem a partir de senzills gots de plàstic de colors.

Així vam començar el treball més pràctic al taller de tecnologia. En parelles, els alumnes van construir un total de 12 fanalets diferents amb gots de plàstic. Aquests fanalets inicials sabíem que no eren els definitius ja que els havíem de mostrar als alumnes de 1r de batxillerat que estaven construint l’escenografia.

Els principals inconvenients que van trobar-se en el moment de la instal·lació del circuit elèctric va ser escollir el lloc adient on col·locar el interruptor i la pila en el got.

Un cop finalitzat el procés i abans de la posada en comú, vam avaluar els resultats obtinguts amb els prototipus. Els principals inconvenients que vam observar era la poca llum que desprenien els fanals i que les piles que vam utilitzar ocupaven molt espai. La primera de les dues dificultats la solucionaríem comprant un tipus de LED diferent al que tenim a l’aula de tecnologia, un LED que il·luminés de forma radial en comptes d’il·luminar només en un punt. El problema de la pila, va ser senzill, utilitzaríem piles de botó per tal que ocupessin el mínim espai possible.

Posada en comú

El dia 23 d’abril passat, en la sala polivalent del Institut Josep Mestres I Busquets barem realitzar una trobada entre els alumnes de 1r de Batxillerat i els alumnes de 2n d’ESO. Cada grup va exposar el treball realitzat durant aquest temps.

En primer lloc, els alumnes de volum van exposar l’escenografia que havien dissenyat i construït els mesos anteriors, col·locant els elements escenogràfics tal i com es trobaran el dia de l’estrena i explicant un a un cada part com l’havien pensada i com finalment l’havien construïda.

Els alumnes de tecnologia van explicar tot el procés que van seguir per tal de arribar al resultat dels diferents prototipus que es mostraven i entre tots van triar el més adequat per l’obra, es a dir, el que finalment realitzaran per tal d’il·luminar l’escena.

Millora de dinàmiques a l’aula

El procés de treball seguit i la posada en comú dels dos grups ha comportat una major implicació dels alumnes així com una major consciència artística i tecnològica per part de tots els alumnes.

Per altra banda ens agradaria accentuar que el mètode que hem utilitzat ha posat en evidència que el treball individual te un fi comú. Alhora, dona valor al treball col·lectiu a partir de l’aportació pròpia.

Èxits i dels fracassos de tot el procés

Com a èxits valorem positivament:

El treball internivell i interdisciplinar.

L’aprenentatge significatiu.

La mostra i valoració del conjunt del treball.

Tot i això sempre hi ha coses a millorar:

Pot ser hagués estat positiu fer una sessió inicial conjunta per als dos grups.

 

Anuncis
Aquesta entrada s'ha publicat en Projecte final i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.