Projectes 2013-2014. Un paper en blanc

Centre:  Escola d’Art del Treball

Professors: Jordi Camprubí Amat, Fina Casaus, Begonya Campius

Matèria: Taller de ceràmica; Projectes de decoració: Cultura Ceràmica Contemporània

Nivell escolar: Cicle Formatiu Grau Mitjà en Decoració Ceràmica

Obra Final: Tutoria de primer

Nombre d’alumnes: 30

UN PAPER EN BLANC_01Generar una activitat per als alumnes, en què la experimentalitat artística i la creativitat artística, es donin la ma. Es tracta de crear una experiència híbrida entre la disciplina que coneixem (la ceràmica) i alguna altre àrea. Importa més el procés que no pas els resultats.

Un dels objectius a destacar és aprendre a explorar els terrenys desconeguts. Quan es produeixen interrelacions es poden trobar noves línies de treball que permetin avançar en el coneixement de les practiques implicades. Això suposa anar més enllà d’allò conegut; estar oberts a les suggeriments i a les sorpreses que apareixen en la recerca; eixamplar fronteres i obrir nous camins per a la creativitat, tant científica com artística.

 

Plantejament de treball

Conceptualització

-Mètode científic hipòtesi, metodologia experimental, resultats i conclusions

-Mètode artístic: conceptualització, documentació, esbossos i concrecions, experimentació amb materials i mètodes, execució experiència, resultats, conclusions

-Didàctica: dinàmica de grup, perfil dels participants i del grup, dossier per l’alumne, presentació experiència, preparació espai, materials…., metodologia de treball, objectius.

UN PAPER EN BLANC_05Participants

Macba: Yolanda Yolis, Josep Perelló

Escola Art del Treball (Barcelona): coordinador Jordi Camprubí. Col·laboradors: Fina Casaus, Begonya Campius, Josep Maria Asunción,

Alumnes de 1r i 2n curs del CFGM en Decoració Ceràmica

David Quirion (enginyer en microelectrònica UAB)

Proposta

UN PAPER EN BLANC_03El treball es centra en creuar la ceràmica amb el paper. La intenció és manipular pasta ceràmica com si fos un full de paper i observar allò que passi, per tal d’incorporar-ho com a nous recursos per a crear.

En una primera fase s’investiga com obtenir una pasta ceràmica que contingui les proporcions de fibra de paper i de argiles, que permeti un treball no massa complicat. Manipular planxes de fang fines, com si estiguessin davant d’un full de paper té dificultats d’execució.

Estèticament intentarem centrar-nos en l’origami, la tècnica oriental d’aconseguir formes amb el plegat del paper.

-Concepte científic a desenvolupar

Conceptualment en centrem en explorar la mesura del temps. Quins enginys, actituds, accions, poden fer referència a mesurar temps, a partir del doblat o manipulació dels fulls de paper-ceràmic

UN PAPER EN BLANC_02Metodologia de treball

1- Conceptualització i preparació de la proposta

2- Tutoria amb Sistemes Oberts

3-Presentació projecte als alumnes

Objectiu: situar a l’alumne, emmarcar el projecte. Estimular la recerca creativa. Fer sugerències de possibilitats de treballs

Lloc: espai net aula-taller de ceràmica

Suport: presentació en power point . Es mostren moltes imatges científiques que il·lustren com s’ha anat gestant la mesura del temps (astronomia, rellotges, ….). També es fa esment de com treballen els científics, com busquen, quines preguntes es fan i com busquen respostes.

Durada: 2hores lectives

4-Preparació materials, eines i espais

Preparar la quantitat de pasta ceràmica barrejada amb paper, en una cubeta de 100 litres.

Estris: motlles per colar el preparat. Baietes per recolzar la pasta. Planxes d’escaiola pel secat dels fulls. Rajoles per deixar les peces a assecar. Forn elèctric per coure a 1250 ºC

Reservar l’aula-taller. Preparar les taules i prestatgeries per deixar les peces.

5-Execució de la experiència:

Lloc: espai-taller de ceràmica

Durada: 5 hores

Desenvolupament activitat:

Els participants hauran de portar les idees desenvolupades a nivell d’esbós o escrit. Serà el seu punt de partida personal.

Cadascú es construirà els fulls de paper-ceràmics que necessiti per a la seva recerca.

El treball pot ser tan individual com col·lectiu. Dependrà dels plantejaments que hagin fet prèviament i de la necessitat o no de treballar conjuntament.

Es procedirà a unes primeres manipulacions, per veure fins on poden arribar per expressar la idea de la mesura del temps.

Després dels primers tanteigs es passarà a elaborar la proposta definitiva.

UN PAPER EN BLANC_046-Avaluació dels resultats

7-Presentació dels treballs al públic (la resta de companys del grup)

Objectius

-Mostrar als alumnes una manera diferent d’aprendre

-Ajudar a entendre que ciència i art no segueixen camins oposats, sinó que molt sovint es donen la ma.

-Explorar des de la ceràmica, les possibilitats creatives que aporta treballar de manera interdisciplinària

-Generar una dinàmica creativa en la que es treballin amb més intensitat els aspectes conceptuals.

-Potenciar la experimentació i les possibilitats expressives amb un material diferent a l’habitual. Saber estar atents a tot allò que va passant durant un procés creatiu i saber aprofitar les troballes i aprendre dels errors.

-Ajudar a aprendre a expressar-se amb més profunditat. Ajudar a que tinguin eines per anar més enllà del primer pensament o opció que passa pel cap.

– Contagiar els uns amb els altres les energies creatives i les ganes de participar en un projecte comú.

Metodologia de treball

UN PAPER EN BLANC_02Un cop ha estat definit conceptualment el projecte, es va convocar una reunió amb el departament de ceràmica per continuar explicant el procés i fixar una temporització i un calendari per executar el projecte amb els alumnes.

Els assaigs i proves de materials es van fer durant un mes. Hi va treballar solament el professorat. Es va decidir treballar a partir d’una barreja feta amb gres de colada, atomitzat i amb defloculant, amb paper de cel·lulosa. Afegir aigua fins aconseguir una massa liquada però amb la suficient densitat per afavorir un assecatge ràpid.

Es va acordar una sessió de presentació del projecte, de dues hores de durada amb el suport d’imatges i texts per explicar el concepte científic a treballar, la mesura del temps.

Durant la setmana següent, els alumnes fan tutories i han d’omplir una fitxa en la que es demana per escrit que defineixin els eixos del seu treball. Es dona importància a aquest temps de reflexió per part dels alumnes. Durant uns dies van fent preguntes, mostren esbossos, hi ha diàlegs. Una part del procés que cal cuidar per acompanyar a que puguin realment dur a terme la experiència.

 

A la següent setmana es fa la sessió de taller (6 hores) per fer la sessió experimental

A la propera setmana en hora de tutoria es farà balanç amb els alumnes i es mostrarà el treball visual que es presenta com a projecte.

Sessió experimental

Es va dur a terme durant un dijous, pel matí, de les 8 del matí a les 14 del migdia.

Durada 6 hores

Temporització 30’ preparació taller, eines i materials

10’ introducció i orientacions per concretar espais i manipulacions possibles

UN PAPER EN BLANC_0710’ mostra d’un treball en que es pot apreciar un exemple d’hibridació entre la joieria i la ceràmica

2’10 h materialització. Cada alumne comença a preparar els fulls de peper ceràmic, per a la seva posterior manipulació

30’ descans

UN PAPER EN BLANC_062 h materialització. Intentar deixar les propostes definides fins allà on es pugui

15’ recollida i neteja

45’ posada en comú dels resultats. Cada alumne presenta a la resta del grup la seva proposta.

Anuncis
Aquesta entrada s'ha publicat en Projecte final i etiquetada amb , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.